ГЕФ витратить півміліарда дол США на підтримку сталого лісоуправління

Під час 10-ї сесії Форуму Організації Об'єднаних Націй з питань лісів Глобального екологічного фонду (ГЕФ), Генеральний директор і Голова ГЕФ Наоко Ішії заявила, що фінансова підтримка з боку ГЕФ для програм управління лісами досягла півмільярда доларів США в циклі ГЕФ-5.
Останні досягнення фінансованого портфеля ГЕФ пов'язана з захистом усіх видів лісів були висвітлені в декількох документах, поданих сторонами UNFF10, що свідчить про ефективність, з якої за підтримки програми ГЕФ щодо інвестицій в ліси щодо довгострокових цілей сталого розвитку.
«Питання сталого управління лісами в рамках ГЕФ (SFM) і СВОД+ фінансування вже домоглися значних успіхів, всього заплановано 492 млн. дол в якості грантів ГЕФ і 3,7 млрд. дол США в спільне фінансування по забезпеченню проектів, що охоплюють 55 країн з 2010 року."
Кожна з трьох Конвенцій Ріо, які охоплюють міжнародну політику з біорізноманіття, зміни клімату та опустелювання, залучили ГЕФ в зусилля щодо збереження цінності лісів. Це призвело до виведення ГЕФ в унікальному становищі, щоб спиратися на існуючі взаємодії та взаємозв'язку шляхом фінансування ініціатив, що сприяють формуванню сталого керування всіма видами лісів. Такий підхід зробив фінансування ГЕФ більше значення для рамках юридично зобов'язуючого документа. Ішиї наголосила на необхідності визнання лісів в національних програмах сталого розвитку і закликала уряди сприяти політиці землекористування, спрямованих на вирішення основних проблем обезлісення і деградації лісів.
"Ця можливість не є відкриттям. Затримка призведе до подальшого обезлісення і деградації, що обмежують наш вибір розвитку і поставить під загрозу безпеку мільйонів людей, що залежать від лісів для їх життєдіяльності. Для рішень, ми повинні побудувати консенсус серед тих, хто бере участь в управлінні лісами, на всіх рівнях", - сказала Наоко Ішиї.
Завдання полягає в тому, щоб відійти від вирішення проблеми втрати лісів тільки через короткострокові заходи до вирішення довгострокових цілей сталого розвитку. Наприкінці Наоко Ішиї розповіла про її бачення центральної ролі ГЕФ в підтримці сталого лісокористування в якості частини більш широкої основи для сталого розвитку.