Напрямки діяльності

 • Просвітницька діяльність, поширення відповідної інформації з метою забезпечення поінформованості громад, підвищення розуміння необхідності збереження навколишнього природного середовища та запобігання глобальним  екологічним проблемам шляхом проведення освітніх, навчальних, інформаційних та демонстраційних акцій, заходів, проектів;
 • Підвищення екологічної освіченості та екологічної культури щодо проблематики сталого розвитку громад, зміни клімату, деградації земель, збереження біорізноманіття, управління відходами;
 • Практична діяльність щодо запровадження енергоефективних технологій, використання альтернативних джерел  енергії;
 • Практична діяльність щодо відновлення деградованих земель, в тому числі забруднених радіонуклідами;
 •  Створення умов для популяризації та розвитку нового напрямку для регіону «зеленого туризму» та відповідно нових видів зайнятості як для чоловіків, так і жінок;
 • Розбудова партнерської  мережі Житомирщини, залучення представників різних цільових груп, в тому числі науковців, представників місцевої влади;
 • Співпраця з молоддю, зокрема щодо розуміння глобальних екологічних проблем,  навчання навичкам щодо прийняття рішень для підтримки балансу між зниженням викидів СО2 і забезпеченням життєво необхідних потреб;
 • Підтримка лідерства серед жінок, популяризація гендерних ініціатив, взаємозв’язок між питаннями захисту довкілля та гендерної рівності;
 • Розширення можливостей та залучення жінок до процесів управління;
 • Ознайомлення із принципами роботи міжнародних договорів та організацій, проектного менеджменту;
 • Розбудова спроможності представників громад щодо запровадження екологічно дружніх ініціатив;
 • Популяризація використання альтернативних джерел енергії для потреб громади;
 • Популяризація впровадження роздільного збору та переробки вторинної сировини.