Ради директорів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області

На базі Житомирського агротехнічного коледжу 28 листопада 2019 року відбулося засідання Ради директорів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області. В рамках даного заходу було проведено ряд цікавих та пізнавальних майстер-класів, відкритих практичних та лабораторних занять зі спеціальностей різного профілю. Де провідні фахівці агротехколеджу ділилися своїми напрацюваннями щодо обраних напрямків. Зокрема, варто відмітити, що викладач екології Журавель Світлана Станіславівна поєднала сучасні тенденції використання інтерактивних інструментів та методів екологічної освіти для сталого розвитку, які широко впроваджуються в світовій практиці.

У виступі були зазначені основні шляхи здійснення екологічної освіти, культури та виховання в Житомирському агротехнічному коледжі, зокрема залучення студентів до участі в конференціях, олімпіадах, науково-дослідних роботах, екологічних акціях, екскурсіях, Всеукраїнських конкурсах та форумах, а також використання викладачем інтерактивних методів навчання, зокрема екологічних ігор, на заняттях природничого циклу. Адже ці напрямки сприяють формуванню у студентів наукового світогляду, розвивають творче мислення, ініціативу, індивідуальні здібності та самостійність у вирішенні практичних завдань, здатність застосовувати набуті теоретичні знання у повсякденному житті.

Вже третій рік поспіль студенти коледжу беруть участь у Всеукраїнських конкурсах на екологічну тематику. В цьому році вони долучилися до конкурсу відео робіт «Життя без сміття!», за умовами якого було змонтовано відеофільм присвячений проблемі накопичення сміття в м. Житомирі та Житомирській області. Учасники обласного засідання мали змогу переглянути даний відеоролик, в якому було зазначено такі цікаві факти: в Житомирській області нараховано 858 смітників, що займають більше 760 га землі, а в самому місті сміттєзвалище наповнюється з 1957 року і складає більше 21 га та переповнено на 35%. Все це негативно впливає не лише на здоров’я людей, але й на екологічний стан навколишнього природного середовища. Варто відмітити, що в процесі підготовки даного відеоролику студенти не лише засвоїли нову інформацію про екологічні проблеми, а й отримали масу позитивних емоцій, вражень, що і стимулювали високий рівень мотивації та інтересу.

Певне місце в системі методів навчання має технологія ігрового навчання, яка сприяє підвищенню рівня зацікавленості студентів до різних видів навчально-пізнавальної активності. Адже гру, як метод навчання, передавання досвіду старших поколінь молодшим, люди використовують здавна. Тому усім охочим були презентовані такі екологічні ігри, як: «Зелений менеджер-2», «Мережа життя», «Цілі сталого розвитку – вивчай і досягай!» та «Дій за Озон!».

Екологічна гра «Цілі сталого розвитку – вивчай і досягай!» допомагає у цікавій та доступній формі зрозуміти що таке цілі сталого розвитку, як вони впливають на наше життя і що ми можемо зробити у повсякденному житті для того, щоб досягнути 17 цілей сталого розвитку до 2030 року.

Екологічна гра «Мережа життя» знайомить із основними поняттями в сфері біоріорізноманіття такими як «екосистема», «харчовий ланцюг», «біоценоз» та інші, демонструє дивовижні та неповторні види нашої планети та України, показує силу та міцність взаємозв’язків у природі, а також дає уявлення про основні загрози біорізноманіттю та шляхи запобігання.

Екологічна гра «Зелений менеджер-2» - це настільна екологічна гра як для дітей, так і дорослих, яка може також бути корисною для отримання нових екологічних навичок та вмінь у дотриманні балансу між обмеженими природними ресурсами та забезпеченням життєво необхідних потреб населення (вода, продовольство, енергія, гроші) з користю для довкілля. Крім того, «Зелений менеджер» дає розуміння основних причин змін клімату та шляхів їх вирішення; забезпечує досвід командної роботи; знайомить із принципами роботи міжнародних договорів та організацій. Гра є також своєрідним посібником з впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та вчить розуміти і впроваджувати у життя принципи сталого розвитку на рівні громади, країни, планети.

Екологічна гра «Дій за Озон!» допомагає у доступній формі донести до сучасного студента інформацію про проблему та причини руйнування озонового шару, наслідки озонових дір як для здоров’я людини, так і для живих організмів в цілому, а також важливість та способи індивідуального захисту від ультрафіолетового випромінювання.

Усі учасники заходу отримали практичну інформацію щодо використання інтерактивних інструментів, зокрема екологічних ігор та основних методів освіти для сталого розвитку в Житомирському агротехнічному коледжі завдяки підтримці ПМГ ПРООН-ГЕФ, яка надала підтримки у розробці та поширенні екологічних ігор. Адже в епоху глобальних проблем людства мислення фахівців найрізноманітніших професій має стати екологічним.