Стартував проект "Збереження та відновлення природного різноманіття в басейні р.Мика"

З серпня 2014 року за підтримки ПМГ ГЕФ стартував проект "Збереження та відновлення природного різноманіття в басейні р.Мика". 

Основною метою Проекту є запобігання втратам біорізноманіття через впровадження практичних заходів із її збереження на р. Миці в комплексі із розширенням можливостей зеленого туризму. 

На даному етапі реалізації Проекту було здійснено облаштування частини дендропарку комплексу «Замок Радомисль» та проведено першу експедицію щодо вивчення рослинного різноманіття басейну р.Мика, з результатами яких можна буде ознайомитися незабаром на нашому сайті.