В центрі стійкого розвитку - людина

Саме про це домовилися Сторони Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, які стосуються навколишнього середовища (Орхуська Конвенція) та її Протоколу про рєстри викидів та переносу забруднювачів та на своїй зустрічі в Нідерландах, де прийняли Маастрихську декларацію, в якій закликали активістів екологічного руху, повідомляти про факти порушень, надавати адекватну інформацію про продукти та використовувати соціальні мережі для розповсюдження інформації про навколишнє середовище.

 Як працює Конвенція і як вона може допомогти людям в повсякденному житті розповідає посібник "Защита окружающей среды. Все в ваших руках", підготовлений відділом навколишнього середовища Європейської економічної комісії ООН та Секретаріатом Орхуської конвенції.