В Житомирі відбулася наукова конференція на тему «Науково-практичні основи землекористування та розвиток екологічного сільського господарства в зоні Полісся»

6-7 квітня 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті відбулася наукова конференція на тему «Науково-практичні основи землекористування та розвиток екологічного сільського господарства в зоні Полісся».

 Потреба у виробництві безпечних для здоров'я людини продуктів харчування вимагає перегляду ряду традиційних підходів, які б переходили на екологізацію і біологізацію землеробства. Конференція була спрямована на обговорення сучасних екологічних питань землекористування в Україні, розгляд наукових концепцій відновлення родючості ґрунтів Полісся та нових технологій, спрямованих на боротьбу з деградацією земель.

В viagra pas cher роботі конференції взяли участь Скидан Олег Васильович – доктор економічних наук, професор, ректор Житомирського національного агроекологічного університету, Бондар Олександр Іванович – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, представники Асоціації фермерів та приватних землевласників України в Житомирській області, Мережі організацій громадянського суспільства «Зелена Житомирщина», Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку», Громадської організації «Школа Екосервісу», ЗМІ.

Драган Юрій Вікторович, заступник голови асоціації фермерів та приватних землевласників України в Житомирській області, яка юридично є молодою громадською ініціативою, висвітлив проблеми розвитку фермерського руху та шляхів їх вирішення в Житомирській області. Цуман Наталія Василівна – доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства ЖНАЕУ, заступник голови громадської організації  «Школа Екосервісу» та Журавель Світлана Станіславівна, викладач Житомирського агротехнічного коледжу, член Мережі ОГС «Зелена Житомирщина» розкрили питання агроекологічного стану родючості ґрунтів Полісся в сучасних умовах землекористування та нових шляхів їх відновлення з використанням екологічних технологій в сучасних ринкових умовах. Для учасників конференції був проведений майстер-клас доцентом кафедри ґрунтознавства та землеробства ЖНАЕУ Довбиш Ларисою Леонідівною щодо використання приладу з визначення основних показників ґрунту, вмісту мікро- та макроелементів в рослинах, тобто проведення листкової діагностики.

В рамках круглого столу фермери, представники громадських організацій, науковці долучилися до дискусій щодо можливостей запровадження органічного землеробства, зелених закупівель як інструменту агроекологічного управління в напрямку стійкості фермерських систем, використання державної підтримки, підвищення рівня знань, надали оцінки розуміння кліматичних змін для формування подальших програм співпраці та підвищення кваліфікації. Бондар Олександр Іванович – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, висвітлив питання вдосконалення агроекологічних умов ведення сільського господарства, регламентації сільськогосподарської діяльності для забезпечення екологічної безпеки аграрного виробництва та зменшення техногенно-аграрного навантаження на довкілля, керуючись настановами ЄС.

«Для реального економічного ефекту впровадження агроекологічної науки на практиці варто створити сприятливі умови для відновлення біорізноманіття в агросфері, попередження деградації земель за рахунок призупинення водної ерозії, процесів дефляції та забруднення ґрунтів, що, в свою чергу, дасть можливість забезпечити збалансований та високопродуктивний розвиток агроекосистем, покращить умови життя людини, якість природного середовища, а також зменшить витрати та відшкодування збитків від негативних явищ в агроландшафтах. Важливим аспектом є подолання розриву та забезпечення системної співпраці між науковим сектором, малими фермерами та громадськістю для досягнення спільних цілей сталих агроекосистем», -  говориться в проекті резолюції.